Telefon: +372 503 0197 | E-post: info@ntl.ee

logo

ntl

Nordic Tersus Laboratory OÜ pakub kõrgekvaliteedilisi mikrobioloogilisi uuringuid, hõlmates peamiselt desinfektsiooni- ja nahahooldusvahendite teste ja analüüse.

Alates 2014 aastast on Nordic Tersus Laboratory OÜ Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor L263, standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 suhtes.

Nordic Tersus Laboratory OÜ teenindab kliente rahvusvaheliselt, pakkudes kvaliteetset meeskonda ja olles üks omanäolisemaid laboreid lähiregioonis.

Meie eesmärk on tagada klientide ja tarbijate jätkuv rahuolu ning ettevõtte jätkusuutlik areng

Nordic Tersus Laboratory OÜ juhtpõhimõteteks on:

  • Kõrge kvaliteediga teenuste osutamine
  • Paindlik klientide teenindamine
  • Töötajate kõrge kvalifikatsioon
  • Ohutud töötingimused
  • Tegutsemine vastavuses kehtivate seaduslike, regulatiivsete ja muude tunnustatavate nõuetega
  • Pidevalt arenev ja kasumlik ettevõte
  • Ettevõtte tegevused viiakse läbi erapooletult ja on juhitud nii, et on tagatud erapooletus
  • Ettevõtte ja klientide vaheline teave on konfidentsiaalne
  • Ettevõte tagab oma töös erapooletuse

 

 

    EL Regionaalarengu Fond horisontaalne             V2iksem logo

Nordic Tersus Laboratory OÜ

+372 503 0197

E-mail: info@ntl.ee

EN ISO/IEC 17025:2017, akrediteerimistunnistus L263